Slide background
Slide background

Rehabilitacja po urazie czaszkowo – mózgowym

Opis rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym

Rehabilitacja po urazie czaszkowo-mózgowym – Proces rehabilitacji pacjenta po urazie czaszkowo – mózgowym jest procesem długim i dość trudnym, jednak jego efekty w dużej mierze zależą od rozległości uszkodzenia.

 

Urazy czaszkowo – mózgowe wywołane są bezpośrednimi lub pośrednimi uszkodzeniami głowy.
Dzielimy je następująco na:
pierwotne (powstałe w chwili zadziałania siły);
wtórne (rozwijające się w trakcie procesów patologicznych, występujących w wyniku urazu, obrzęku, zakażenia);
» otwarte (kiedy dojdzie do przerwania ciągłości wszystkich powłok osłaniających mózg i kości czaszki, a przestrzeń wewnątrz twardówkowa ma kontakt ze środowiskiem zewnętrznym);
» zamknięte (kiedy ciągłość powłok nie zostaje uszkodzona np. wstrząśnienie, stłuczenie mózgu).

 

Objawami wystąpienia urazu wewnątrz-czaszkowego są: zaburzenia świadomości oceniane w 15-sto punktowej skali Glasgow,
niedowład, nagła utrata przytomności, niepamięć pourazowa.
Wynikiem urazu czaszkowo-mózgowego mogą być zmiany, ubytki, zaburzenia ruchowe lub psychiczne, zakłócenia w oddychaniu,
wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia mowy i artykulacji, trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu

 

Podstawowym celem neurorehabilitacji po urazach czaszkowo mózgowych, których pacjent doznał na skutek zdarzenia losowego (urazu, upadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, wypadku w podróży, ciężkiej choroby) jest przywrócenie w jak największym stopniu utraconych funkcji poniżej poziomu uszkodzenia w zakresie czuciowo – ruchowym na zasadzie plastyczności ośrodkowego układu nerwowego, a także kompensacja funkcji, których odzyskanie nie jest możliwe.

Jednym z ważniejszych elementów rehabilitacji u osób po urazie czaszkowo mózgowym z porażeniem kończyn jest pionizacja.
Ćwiczenia bierne, zapobiegają zanikaniu mięśni i powstawaniu odleżyn oraz chronią przed powstawaniem niewydolności układu krążenia i oddechowego. Pionizację bierną rozpoczyna się najwcześniej jak to możliwe po urazie. W kolejnych etapach, kiedy pacjent jest już przytomny można przejść do ćwiczeń czynnych nastawionych na zlikwidowanie skutków długotrwałego leżenia i unieruchomienia. Ponadto pionizacja obciąża osiowo kości długie kończyn dolnych i powierzchnie stawowe, dąży do odruchu postawy, ułatwia odczuwanie bodźców proprioceptywnych. Ważna jest szybka pionizacja ciała, nauka samoobsługi oraz w dalszym etapie chodzenia. Ostatni etap ma zadanie odbudowanie kondycji chorego, zbudowanie odpowiedniej siły mięśniowej, trenowanie równowagi i czucia głębokiego.

 

Neurorehabilitacja jest zestawem specjalistycznych ćwiczeń według najnowocześniejszych i ogólnie przyjętych metod na całym świecie. Metod takich jak: PNF (PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz IBITA Bobath.

W naszym ośrodku oferujemy turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu oparty o nowoczesne metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.

Na wyposażeniu mamy specjalistyczny sprzęt oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą medyczną, która jest w ciągłym kontakcie ze sobą by na bieżąco monitować stan pacjenta.

Plan terapii rehabilitacji po udarze mózgu dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualnie po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie.


W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacji Neurologicznej:

tel.: (74) 811 04 11 lub 502 26 66 55, bądź napisz do nas na: kontakt (@) assumedica.pl