Slide background
Slide background

Rehabilitacja po udarze mózgu

Opis rehabilitacji pacjenta pod udarze mózgu (Assumedica – Ośrodek, turnusy)

Rehabilitacja po udarze mózgu – Udar jest zespołem objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem częściowego lub ogólnego zaburzenia czynności mózgu. Przyczyną jest zaburzenie krążenia mózgowego i utrzymywanie się go dłużej niż 24 godziny. Pogorszenie stanu pacjenta następuje nagle, bardzo często po długo trwającym stresie lub po długim intensywnym wysiłku. W ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności, występują wymioty, bóle głowy, porażenie połowicze i opadanie kąciak ust. W niektórych przypadkach może dojść do rozwinięcia się stanu śpiączkowego. Bardzo ważna jest rehabilitacja po udarze mózgu.

Wyróżniamy dwa rodzaje udarów mózgu:

 • udar mózgu niedokrwienny – udary niedokrwienne stanowią pomiędzy 80%, a 90% chorób naczyniowych mózgu.
 • udar mózgu krwotoczny – krwotoki mózgowe występują rzadziej i stanowią ok. 10-20% chorób naczyniowych mózgu. Mogą wystąpić w każdym wieku, ale wg. statystyk najczęściej występują między 50, a 70 rokiem życia.

Przyczyną występowania udarów mózgu mogą być: nowotwory szybko rosnące, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zmiany miażdżycowe, zaburzenia krzepnięcia krwi, samoistne lub pourazowe uszkodzenie ściany tętnic, urazy czaszki, pęknięcia mikro-tętniaków.

Statystycznie U 60% Pacjentów początek choroby jest z reguły nagły, rzadziej obserwuje się stopniowy rozwój choroby trwający kilka minut, lub godzin.

Objawy: porażenie lub niedowład połowiczy, połowicze upośledzenie czucia, afazja, porażenie skojarzonego ruchu gałek ocznych w bok, niedowidzenie połowicze jednoimienne.

Przebieg oceny stanu pacjenta:

 • wywiad z pacjentem,
 • komunikowanie się – świadomość, orientacja osobista, mowa,
 • ocena napięcia mięśniowego u Pacjenta,
 • ocena ruchomości stawów – zapis obecnych i prawidłowych wartości,
 • Zakresy ruchów stawów wg skali SFTR,
 • ocena czucia powierzchniowego – dotyk, temperatura,
 • odczuwanie bólu – znieczulenie, przeczulenie,
 • ocena siły mięśniowej – wg. testu Lovetta,
 • ocena równowagi i koordynacji pacjenta,
 • ocena odruchów spastycznych,
 • ocena stopnia samodzielności pacjenta – ubieranie, rozbieranie, pielęgnacja ciała, posiłki, poruszanie się.

abc w postępowaniu rehabilitacyjnym po udarze mózgu:

 • poprawa kontroli głowy i tułowia, stymulacja eksterocepytwna, dotykowa, wizualna i werbalna,
 • stosowanie bodźców – rozciąganie oraz stymulacja stawów,
 • utrzymanie równowagi mięśniowej – obniżenie napięcia mięśni spastycznych – tonoliza, rotor, terapia metodą PNF , aktywizacja mięśni niespastycznych – terapia metodą PNF,
 • ćwiczenia siły mięśniowej – ćwiczenia czynne, czynne z oporem, czynne w odciążeniu z oporem,
 • reedukacja chodu (terapia metodą PNF ):
  • ćwiczenia równoważne w pozycji siedzącej i stojącej,
  • ćwiczenia koordynacji kończyn górnych i tułowia podczas chodu,
  • ćwiczenia przenoszenia ciężaru ciała we wszystkich fazach chodu,
 • ćwiczenia mimiczne mięśni twarzy i języka,

W naszym ośrodku oferujemy turnus rehabilitacyjny po udarze mózgu opartY o nowoczesne metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.

Na wyposażeniu mamy specjalistyczny sprzęt oraz dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą medyczną, która jest w ciągłym kontakcie ze sobą by na bieżąco monitować stan pacjenta.

Plan terapii rehabilitacji po udarze mózgu dla każdego Pacjenta ustalany jest indywidualnie po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie.