Slide background
Slide background

Terapia Neurologopedyczna

Opis Terapii Neurologopedycznej w Ośrodku Assumedica.

Rehabilitacja Neurologopedyczna polega na reedukacji mowy u osób po przebytych incydentach mózgowych: udarach i innych chorobach neurologicznych. Rozpoczyna się oceną deficytu behawioralno – poznawczego wraz z oceną stopnia uszkodzenia neurologicznego: mowy i aparatu artykulacyjnego. Pacjenci po incydentach mózgowych borykają się z problemami nie tylko z mową, ale również z przyjmowaniem pokarmów i połykaniem płynów.

Terapia polega na 60-minutowych ćwiczeniach pacjenta z Neurologopedą, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli:

  • terapia afazji u osób dorosłych,
  • reedukacja chorych, u których zaburzenie mowy powstało na skutek urazu, guza i krwiaka mózgu,
  • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.

Terapia afazji wspomagana jest poprzez zastosowanie specjalistycznego programu komputerowego, którego obsługa uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych. Program zapewnia profesjonalną, nowoczesną i efektywną rehabilitację. Neurologopedzi i Psycholog mają do dyspozycji zestaw ćwiczeń obejmujący podstawowe funkcje językowe takie jak tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych oraz czytanie i pisanie. Materiał ćwiczeniowy, wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe, podzielony jest według różnych poziomów trudności, co daje możliwość dopasowywania parametrów ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.


W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacji Neurologicznej:

tel.: (74) 811 04 11 lub 502 26 66 55, bądź napisz do nas na: kontakt (@) assumedica.pl