Slide background
Slide background

Rehabilitacja Neurologiczna – co to jest?

Opis rehabilitacji neurologicznej w ośrodku Assumedica.

Rehabilitacja neurologiczna inaczej Neurorehabilitacja  to zespół działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych ukierunkowanych na poprawę stanu pacjenta u którego w skutek urazu czaszkowo – mózgowego, urazu rdzenia kręgowego, udaru krwotocznego lub niedokrwiennego i innych schorzeń neurologicznych, takich jak Stwardnienie Rozsiane (SM).

Podstawowym celem neurorehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi jak największej liczby funkcji niezbędnych do samodzielnego życia, a utraconych w wyniku zdarzenia losowego czy choroby.

Jeśli nie jest to możliwe fizjoterapeuta ma za zadanie nauczenia pacjenta radzenia sobie z niepełnosprawnością w życiu codziennym.

Akceptacja ograniczeń wynikających z choroby bywa kluczowa w dalszym procesie leczenia. Podczas procesu neurorehabilitacji ważne jest również utrzymanie tych funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Ich regularna stymulacja ma zapobiegać ewentualnemu pogorszeniu się stanu pacjenta w przyszłości.

Cały proces rehabilitacji to terapia polegająca na odtworzeniu w mózgu maksymalnej ilości połączeń nerwowych po przez wykonywanie ćwiczeń i zadań ruchowych. Terapia ta jest zestawem specjalistycznych ćwiczeń według najnowocześniejszych i ogólnie przyjętych metod na całym świecie. Metodami takimi jak: PNF (PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) oraz IBITA Bobath, uciskania tkanek miękkich czy rozluźniania powięzi.

Oferujemy Państwu rehabilitację neurologiczną opartą o najnowsze metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą medyczną, terapeutyczną, oraz specjalistycznym sprzętem.

Zespół terapeutyczny indywidualnie po konsultacji z pacjentem i przeprowadzeniu badań diagnostycznych ustala plan terapii ich rodzaj, ilość oraz czas trwania.

Ośrodek jest ośrodkiem komercyjnym, odpłatność pokrywa pacjent i rodzina.


W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacji Neurologicznej:

tel.: (74) 811 04 11 lub 502 26 66 55, bądź napisz do nas na: kontakt (@) assumedica.pl