Slide background

Slide background

Rehabilitacja Pacjenta ze Stwardnieniem Rozsianym

Stwardnienie Rozsiane Rehabilitacja pacjenta –

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to choroba neurozwyrodnieniowa, zapalna, demielinizacyjna choroba OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego) prawdopodobnie wynikająca z nad reaktywnego układu immunologicznego. W przebiegu SM dochodzi do uszkodzenia struktur tkanki nerwowej w tym nerwów wzrokowych, rdzenia kręgowego oraz pnia mózgu. Rozpoznanie choroby stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego i badań specjalistycznych. Przebieg choroby nigdy nie jest taki sam u wszystkich osób. Jest to jedna z najczęściej diagnozowanych przewlekłych, nieuleczalnych chorób neurologicznych. Choroba ma najczęściej przebieg wielofazowy z okresami zaostrzeń i poprawy. 

Do wczesnych objawów stwardnienia rozsianego zaliczamy:

 • ogólne osłabienie bądź zmęczenie,
 • parastezje, czyli drętwienia i mrowienie, w jednej lub wszystkich kończynach bądź też zaburzenia czucia powierzchownego (np. przeczulica) i głębokiego,
 • odruchy ścięgniste (zaliczane do bezwarunkowych) początkowo są zachowane, później stwierdza się ich wygórowane; obecny jest objaw Babińskiego; zniesione stają się odruchy brzuszne,
 • objaw Lhermitte’a – polegający na odczuciu przez pacjenta przebiegania „prądu” w dół kręgosłupa podczas pochylania głowy do przodu,
 • pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, wynikające ze zniszczenia osłonki mielinowej nerwu, która zastępowana jest tkanką glejową, czego skutkiem będą następujące objawy: ból oka, nagłe pogorszenie widzenia, rozpoznawania barw,
 • poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego – jego specyfika to nagłe pojawienie się np. niedowładów w kończynach dolnych, któremu towarzyszy nietrzymanie moczu i stolca; może pojawić się także stopniowo narastający niedowład kończyn dolnych,
 • ataksja móżdżkowa, czyli niezgrabne poruszanie się, nieskoordynowane, z zaburzeniami równowagi,
 • ponadto mogą wystąpić zawroty głowy, nerwobóle i zaburzenia czucia w obrębie twarzy, podwójne widzenie, widzenie nieostre oraz zaburzenia mowy pod postacią dysartrii,
 • objaw Uhthoffa – nasilanie się objawów po wysiłku fizycznej lub w podwyższonej temperaturze.

Terapia pacjenta z SM opiera się na zasadach Neurorehabilitacji. Dążymy do utrzymania jak najlepszej możliwej sprawności Pacjenta. Forma aktywności musi być tak dobrana aby nie przemęczać Pacjenta, ale angażować możliwie wszystkie grupy mięśniowe. Niezbędny jest codzienny wysiłek fizyczny, aby utrzymać pacjenta w dobrej formie. Ważna jest także terapia psychologiczna oraz odpowiednia motywacja do pracy.

Oferujemy Państwu rehabilitację neurologiczną opartą o najnowsze metody terapeutyczne i fizjoterapeutyczne.

Turnus rehabilitacyjny dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i z deficytem neurologicznym w takich przypadkach jak:

 • Udar krwotoczny i niedokrwienny mózgu,
 • Po uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
 • Po urazach czaszkowo – mózgowych,
 • W przebiegu choroby Parkinsona,
 • W przebiegu choroby Stwardnienia Rozsianego (SM).

Pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi oferujemy:

 • Rehabilitację indywidualną
  • Intensywną neurologiczną terapię funkcjonalną dla osób z uszkodzeniem OUN,
  • Reedukację chodu,
  • Terapię wg koncepcji technik powięziowych,
  • Pionizację,
  • Terapię wg koncepcji PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),
  • Techniki tkanek miękkich wg dr Ciechomskiego,
 • Fizykoterapię: sollux, magnetoterapia, laser punktowy, elektroterapia, ultradźwięki, 
 • Terapię energotonową,
 • Kinezyterapię,
 • Terapię zajęciową grupową i indywidualną
 • Terapię w sali doświadczalnej,
 • Codziennych ćwiczeń, gimnastyki ruchowej i masaży leczniczych,
 • Ćwiczenia w kabinie UGUL,
 • Konsultacje z psychologiem,
 • Konsultacje z neurologopedą,
 • Opiekę fizjoterapeuty.

Plan terapii jest uzgadniany indywidualnie ze specjalistą. Rodzaj, ilość zabiegów oraz czas ich trwania jest uzależniony od stanu pacjenta.

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą medyczną, terapeutyczną, oraz specjalistycznym sprzętem.

Zespół terapeutyczny indywidualnie po konsultacji z pacjentem ustala plan rehabilitacji.

 


W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacji Neurologicznej:

tel.: (74) 811 04 11 lub 502 26 66 55, bądź napisz do nas na: kontakt (@) assumedica.pl