Slide background

Slide background

Rehabilitacja Neurologopedyczna

Rehabilitacja Neurologopedyczna polega na reedukacji mowy u osób po przebytych incydentach mózgowych: udarach i innych chorobach neurologicznych. Rozpoczyna się oceną deficytu behawioralno – poznawczego wraz z oceną stopnia uszkodzenia neurologicznego: mowy i aparatu artykulacyjnego. Pacjenci po incydentach mózgowych borykają się z problemami nie tylko z mową, ale również z przyjmowaniem pokarmów i połykaniem płynów.

Terapia polega na 60-minutowych ćwiczeniach pacjenta z Neurologopedą, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli:

  • terapia afazji u osób dorosłych,
  • reedukacja chorych, u których zaburzenie mowy powstało na skutek urazu, guza i krwiaka mózgu,
  • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.

Dzieci:

  • diagnoza neurologopedyczna,
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapia jąkania,
  • terapia stymulowania i kształtowania mowy u dzieci i młodzieży z osłabionym słuchem,
  • terapia dla dzieci z deficytami rozwojowymi

Neurologopeda terapie zawsze indywidualnie dostosowuje do możliwości danego pacjenta.

Istnieje możliwość dojazdu do domu pacjenta.

 

Terapia afazji wspomagana jest poprzez zastosowanie specjalistycznego programu komputerowego, którego obsługa uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych. Program zapewnia profesjonalną, nowoczesną i efektywną rehabilitację. Neurologopedzi i Neuropsycholodzy mają do dyspozycji zestaw ćwiczeń obejmujący podstawowe funkcje językowe takie jak tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych oraz czytanie i pisanie. Materiał ćwiczeniowy, wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe, podzielony jest według różnych poziomów trudności, co daje możliwość dopasowywania parametrów ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.


W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Rehabilitacji Neurologicznej:

tel.: (74) 811 04 11 lub 502 26 66 55, bądź napisz do nas na: kontakt (@) assumedica.pl