Slide background

Slide background

Opieka pielęgniarska w domu pacjenta

Opieka godzinowa w domu pacjenta:

Opieka i rehabilitacja w domu pacjenta to specjalistyczne usługi świadczone w miejscu zamieszkania chorego, jest to rozwiązanie doskonałe dla osób które z uwagi na ilość codziennych obowiązków nie mogą zajmować się swoimi bliskimi przez cały czas. W oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenie, starannie dobieramy formę pomocy do potrzeb rekonwalescenta. Diagnozując potrzeby Pacjenta, opracowujemy indywidualny plan opieki i rehabilitacji. Zakres wykonywanych czynności jest zależny od woli Pacjenta i jego najbliższych. Personel przydzielony przez koordynatora z uwagą i troską opiekuje się chorym. Stale monitorujemy jakość udzielanych świadczeń, służymy radą Rodzinie, dzieląc się zawodowym doświadczeniem.

Dla kogo?

 • osób starszych potrzebujących pomocy przy codziennych czynnościach,
 • osób leżących lub wymagających pomocy innych przy poruszaniu się,
 • osób po hospitalizacji, wymagających długoterminowej lub czasowej opieki pielęgniarskiej,
 • osób po urazach i wypadkach,
 • Pacjentów w stanie wegetatywnym (apalicznym).

Zakres usługi:

 • czynności pielęgniarskie – wykonywanie zaleceń lekarskich m.in.: pomiary parametrów życiowych, iniekcje, zmiany opatrunków, zabiegi zapobiegające powstawaniu odleżyn,
 • czynności pielęgnacyjno-higieniczne – m.in.: toaleta całego ciała, zmiana pieluchomajtek,
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego – odbiór recept, zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków,
 • usprawnianie – trening samodzielności, nauka czynności dnia codziennego, pionizacja i nauka poruszania się, zmiana ułożenia ciała,
 • ćwiczenia wzmacniające i masaż leczniczy – indywidualna praca z Pacjentem,
 • doradztwo i pomoc – dobór rehabilitacyjnego sprzętu pomocniczego, usprawniającego życie Pacjenta
 • organizacja czasu wolnego – spacery, czytanie książek.

Jak zamówić usługę w pięciu krokach?

Krok 1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej w celu przekazania informacji.

Krok 2. Spotkanie koordynatora z rodziną w domu pacjenta. Ustalenie indywidualnego planu opieki, dobór personelu.

Krok 3. Pierwsze spotkanie wprowadzające w domu pacjenta.

Krok 4. Realizacja usługi w oparciu o indywidualny plan opieki.

Krok 5. Stały nadzór koordynatora, wskazówki dla rodzin oraz opis postępów i zaleceń.

Od rodziny Pacjenta chcemy dowiedzieć jak najwięcej o przyzwyczajeniach i upodobaniach chorego. Poznać kilka ważnych szczegółów z ich życia, do których będziemy mogli nawiązywać na co dzień. Bardzo pomagają nam w tym kopie starych zdjęć albo drobne pamiątkowe przedmioty.